Публикувано на 06.02.2024

Днес ученици от 7. клас направиха презентация за отбелязване на Световния ден на киберсигурността и припомниха на своите съученици какво е безопасното поведение онлайн, как да се защитят от потенциални злонамерени атаки и как да поддържат профилите си сигурни. В гимназиален етап заместник директорът г-жа Радка Меракова проведе беседи с ученици по темата и им даде ценни насоки.

Факти за киберсигурността днес

 1. Всеки ден циркулират около 150 000 компютърни вируса и 148 000 компютъра биват компрометирани.
   
 2. Според Световния икономически форум има 10-процентна вероятност от значителен срив на критична информационна инфраструктура през следващото десетилетие, което би могло да нанесе щети от 250 млрд. щатски долара.
   
 3. Киберпрестъпността причинява немалък дял от инцидентите в киберпространство; Symantec счита, че жертвите на киберпрестъпленията в световен мащаб губят около 290 млрд. EUR всяка година, докато според проучване на McAfee приходите за киберпрестъпността са 750 млрд. евро годишно.
   
 4. Анкета за киберсигурността за 2012 г. установи, че 38 % от потребителите на интернет в ЕС са променили поведението си от съображения за киберсигурност: за 18 % има по-малка вероятност да закупуват стоки онлайн и за 15 % е по-малко вероятно да използват онлайн банкиране. Тя също така показва, че 74 % от анкетираните са съгласни, че рискът да станат жертва се е повишил, 12 % вече са били жертва на онлайн измама и 89 % избягват разкриването на лична информация.
   
 5. Според обществената консултация относно МИС, през последните години 56,8 % от анкетираните са преживели инциденти, свързани с МИС, с тежко въздействие върху дейността им.