Публикувано на 05.02.2024

Във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ продължават с пълна сила дейностите по програма „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“. През месец януари учениците от всички паралелки от 5. клас се запознаха с психодрамата в клас. Г-жа Соня Ковчезлиева, българска актриса, психолог и специалист в психодрамата, използва различни техники, упражнения и игри за развиване на интерперсоналните умения на петокласниците в защитена среда.

Програма „Учим заедно“ е насочена към повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности. До момента с петокласниците от 2. СУ се осъществяват и други дейности по програмата – школа за приложни изкуства, школа за емоционална интелигентност, дискусионни семинари, а до края на учебната 2023/2024 г. са планирани още разнообразни активности.