Признаване на документи, издадени от други училища и държави

Учим се днес, за да успеем утре
16.03.2017

Ред за признаване на завършени етапи на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужди държави

Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.
Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва с цел:
1. Достъп до обучение в системата на училищното образование;
2. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
3. Улесняване на достъпа до пазара на труда;
4. Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

Желаещите признаване на завършени от I до VI клас включително  по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи до директора на училището:
1. Заявление; (може да бъде изтеглено и от ТУК)
2. Документ за училищно образование;
3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
4. Превод на български език на документите по т. 2, 3  от заклет преводач;
5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

Документите по т. 2,3 и 4 се подават в оригинал, а документите за последния завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считано от датата на представяне на документите.

Още новини

снимка за новина - Насърчаване на четивната грамотност се постига с добри примери от самите ученици

Насърчаване на четивната грамотност се постига с добри примери от самите ученици

         Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2. СУ инициира Софийски дни на четенето в периода от 11 до 21 май 2021 г. Любознателните ученици от 5. и 6. клас участват в инициативата за четене на български...
снимка за новина - 12 май - Световен ден на сестринството!

12 май - Световен ден на сестринството!

             Ръководството, учителите и учениците на 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“ с признателност и благодарност поздравяваме българските медицински сестри и колегите им от целия свят, по случай професионалния им празник! С неуморимост и...

Събития

Предстоящи мероприятия и състезания на 2 СУ.

11
Февруари

Уважаеми родители и ученици,

На 11.02.2017 г. по традиция в сградата на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България, с начален...

Ски училището, което е предвидено за 7.01.2017 г. ще се проведе на следните дати:

На 11.01.2017 г. тръгват учениците от класовете с класни ръководители: г-жа Орхидея Делиева, г-жа Ана Георгиева, г-жа Елка Миткова, г-жа Катя Методиева, г-жа...

19
December

От 19.12.2016г. до 23.12.2016г. в централното фоайе на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” се провежда традиционния за училището Коледен благотворителен базар. Всичко, което се предлага (картички, сладки, сурвачки и др.) е изработено с много старание и...