Публикувано на 20-06-2022

Уважаеми родители,

Национална програма „Отново заедно“  предоставя възможност на ученици от 1. до 11.клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

ПЪРВИ ЕТАП

Първа група –  от 18.07. 2022 г. до 23.07.2022 г., гр. Приморско, хотел ,,Белица“

Втора група –  от 24.08. 2022 г. до 29.08.2022 г., гр. Приморско, хотел ,,Белица“

 

Общо ученици за двете групи: 97 ученици

Общо ръководители за двете групи – 8 ръководители

 

ВТОРИ ЕТАП

Първа група – датата и мястото ще се уточни след одобрение от МОН

Общо ученици за този етап: 55 ученици

Общо ръководители за този етап – 5 ръководители

 

Групите, които се сформират са общи с ученици от трите етапа, след подбор по критерии от комисия определена със заповед на директора на 2. СУ.  Комисията разпределя кандидатите  за двете дати.

 

Заявления за участие се подават към класните ръководители на учениците или на имейла на училището 2sou.sofia@gmail.com

Заявлението трябва да съдържа трите имена на ученика, ЕГН, клас, име и фамилия на родител и телефон за връзка. Към заявлението се подават и доказателсква в подкрепа на критериите.

Срок за подаване на заявления за ПЪРВИ ЕТАП 30 юни 2022 г.

За ВТОРИ ЕТАП ще дадем указания след одобрение на МОН, не по-рано от 15 юли.

 

Критерии за подбор на ученици от начален етап

  1. Деца с един или двама починали родители.
  2. Деца с резултат над 50% от общия брой точки  от олимпиади и национални състезания от календара на МОН през учебната 2021/2022 година:
  • Олимпиада по математика;
  • Математическо състезание „Европейско кенгуру“;
  • Пролетно математическо състезание за ученици от 4.клас.
  1. Деца наградени с медал за отлично представяне в Националното състезание „Таралеж“ през учебната 2021/2022 година.
  2. Деца с индивидуални постижения в спорта, заели 1, 2, 3 място на национални състезания през учебната 2021/2022 година.

Критерии за подбор на ученици от  прогимназиален и гимназиален етап

 

1. Отличен успех-над 5,50

2. Деца- сираци или полусираци

3. Получени награди на състезания и олимпиади от националния календар на МОН през учебната 2021/2022 година.

4. Допуснати до три неизвинени отсъствия

 

 

От ръководството