Публикувано на 05.06.2024

На 17.11.2023г. ученици от 9., 10. и 11.клас, изучаващи предприемачество като профилирана подготовка, и техният преподавател инж. Мариана Латунова посетиха Музейната сбирка на Българската народна банка. Те се запознаха с богатството от антични и средновековни монети, употребявани на територията на България от V век пр.Хр. и откривани до днес; дългогодишната дейност на БНБ и на Министерството на финансите по емитирането на монети и банкноти за нуждите на паричното обращение от 1881г. до наши дни. Учениците научиха за „Закон за правото на рязани монети в Княжеството“, приет през 1880г., с който се създава националната парична единица – „лев“, разделен на сто „стотинки“.

Увлекателната беседа разкри дейността на БНБ и промените в годините при емитиране на парични средства и обезпечението им със злато и други активи на банката. Присъстващите се запознаха с устройството на банковата система. Научиха за въвеждането на паричен съвет от юли 1997г., свързан с необходимостта от овладяване на инфлацията и за деноминацията на лева през 1999г.

Посещението в БНБ допринесе за затвърждаване на теоретичните знания на учениците и свързването им с конкретни образци от експозицията.