Публикувано на 05.06.2024

На 16 ноември 2023 г. учениците от 2.В клас се включиха активно в отбелязването на Световния ден на толерантността под мотото "Толерантността е уважение, приемане и разбиране". Под ръководството на г-жа Нина Стоянова, второкласниците изразиха своите мисли чрез творчески подход и позитивни послания.

Учениците създадоха творческа работилница с г-жа Славейкова, където изработиха вдъхновяващи постери, отразяващи важността на толерантността в обществото.

В процеса на отбелязване на този значим ден, 2. В бяха посетени от учениците от 2.А, Б, Г, Д клас, които с интерес проследиха презентацията "Приказка за разнообразието", представена от Лора Делчева и Иван Додев. 

Второкласниците стигнаха до извода, че толерантността е хармония в многообразието.