Публикувано на 05.06.2024
Снимка
Заедно

НП "Заедно за всяко дете"

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".