Публикувано на 23.02.2023
Снимка
Оптимизиране

НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".

Основните цели на програмата са да се повиши ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и да се акцентира на привлекателността на учителската професия.