Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Учим се днес, за да успеем утре
17.10.2021

Уважаеми родители и учениц,

Моля да се запознаете със статута на Националния ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година на МОН.

 

Приложения:

1. Статут на Националния ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

2. Декларация за съгласие на родител на ученик до 18 години

2. Декларация за съгласие на ученик, навършил 18 години

3. Етикет на рисунка

4. Файл Линк към формуляр за участие