Публикувано на 14.12.2021

                                                  Информационен семинар “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Sweden”

            На 13.12.2021г. във 2.СУ се състоя информационен семинар на тема “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Sweden”. Г-жа Малинка Цветкова и г-н Борислав Нгуиен представиха образованието в Швеция. Те участваха в периода от 19.09.2021г. до 25.09.2021г. в мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, по програма „Еразъм+“. По време на семинара бяха изтъкнати някои основни разлики между скандинавската и българската образователна система, също така бяха споделени добри идеи, взаимствани от обмена в гр. Стокхолм.