Публикувано на 19.04.2022

    В периода 11.04.-18.04.22 г. учителите по история г-н Владимир Лазов и д-р Николай Данев участват в международен курс в град Любляна, по програма  ERASMUS + на тема „Добри практики за кариерно развитие на учениците“. Курсът поставя акцент върху установяването на менторската връзка между учители и ученици и включва дискусии, интерактивни игри, групова работа, коучинг техники, техники на мислене и индивидуални дейности.

     Учителите от 2.СУ представят нашето училище пред останалите участници като презентират добрите практики на кариерния ни център. По време на курса г-н Лазов и д-р Данев вземат активно участие в различните дейности свързани с кариерното ориентиране и коучинга в образованието.

     Мобилността е по проект "Пожелай си най-доброто бъдеще!", програма "Еразъм+" КД1.