Публикувано на 15.02.2022

       По проект "Пожелай си най-доброто бъдеще!", програма "Еразъм+" е създадена електронна книга. В нея са включени част от полезните ресурси, използвани в работата с учениците за постигане на проектните цели. Чрез богат снимков материал са представени много от проведените дейности: уъркшопове, интерактивни упражнения, семинари, уебинари и др. Чрез този линк можете да разгледате електронната книга: https://app.bookcreator.com/library/-MuV7MkAVpUl02Eim20N/uMiuLVODoXeZFR9BBZwj154b39B3/rrqwueLmSAe2ZDeEFrXR5w/Me-Eem47SY-PRmrGbuL8yw