Публикувано на 01.12.2021

                  В началото на декември 2021 г. бе поставено началото на серия дейности, свързани с Дните на професиите, организирани от Кариерния Център към 2.СУ  по проект: „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“КД1. На 01.12.2021 г. ученици от 4 а и 4 б клас участваха в отрита практика – работилница „Да поиграем на ЧЕРЕН ПЕТЪР“. Посредством забавна презентация г-жа Радослава Бочева и г-жа Росица Василева запознаха учениците с различни търсени професии.

                 На финала на часа учениците имаха възможност да поиграят на ЧЕРЕН ПЕТЪР. Те познаваха професиите и коментираха защо са важни за обществото.