Публикувано на 18.10.2021

                 През периода от 4-ти до 15 октомври 2021 година беше проведена мобилност в град Брайтън, Великобритания по международния проект „Пожелай си най-доброто бъдеще“, „Erasmus+“ №2020-1-BG01-KA101-078130. В него участваха старши преподавателите Людмила Власакова и Теодора Василева, учители по английски език, заедно с участници от други страни - Полша, Чехия, Словакия, Италия и Германия. В рамките на проекта се обучавахме в курс по „Обучение на бизнес английски“ /TBE – Teaching Business English/, което основа и възможност за включване на теми от бизнес света в учебната програмата/часовете по английски език на паралелките с профил „Технологии/Предприемачески“. Преподавател ни беше изключително интересният академичен лектор Пол Емерсон, който има публикувани учебници по бизнес английски, като увлекателно, занимателно и интерактивно ни представи преподаването на английски език чрез бизнес фрази, имейли, писма и диалози. Обучението беше изключително ползотворно и ще надгради компетентностите и възможностите на нашите ученици за по-добър достъп и реализация на пазара на труда, където да бъдеш уверен и с познания в областта на бизнеса е сигурен показател за успех в професионалното развитие.