Публикувано на 18.10.2021

                 На 14.10.2021г. във 2. СУ се проведе информационен семинар "21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity". Г-жа Росица Василева и г-жа Радослава Бочева представиха пред колегите си полезни методи за развитие на уменията на 21. век при учениците и иноветивни електронни ресурси, популярни в европейските държави. Инофармационният семинар е свързан с проведена мобилност в гр. Флоренция по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA101-078130, програма „Еразъм+“, КД1.