Публикувано на 05.05.2022

        На 04.05.2022г. се проведе информационен семинар за споделяне на добри практики и полезна информация придобита по време на мобилност С-5 в гр. Любляна, Словения. Г-н Николай Данев и г-н Владимир Лазов представиха пред колегите си различни методи и ресурси за ранно кариерно ориентиране и тестване, различни похвати за насочване към успешна кариерна пътека и интерактивни дейности за развитие на ценни умения при младежите. Те участваха в обучителен курс “Career development survival kit: Enhance employability and improve career prospects of teachers and students” в периода 11-16.04.2022 в гр. Любляна, Словения по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ по програма „Еразъм+“.