ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 1. СРОК, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Учим се днес, за да успеем утре