Конкурс за есе на тема: „Да спасим нашето море: нови начини да намалим замърсяването на Черно море“

Учим се днес, за да успеем утре
27.06.2021

           Уважаеми учители, ученици и родители, моля да се запознаете с условията за участие в конкурса за ученическо есе на тема: „Да спасим нашето море: нови начини да намалим замърсяването на Черно море“, организиран от Постоянния международен секретариат на организацията на черноморското икономическо сътрудничество. В конкурса могат да участват ученици на възраст между 15 и 18 години от 13-те държави членки на ОЧИС, като крайният срок за изпращане на творбите е 30.09.2021 г.

Приложение:PDF icon Регламент