Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи до седми клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 във 2 СОУ “Акад. Ем. Станев” на територията на район “Витоша”

Учим се днес, за да успеем утре