Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопа, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети по НП “ИКТ в училище

Учим се днес, за да успеем утре
Категория: