График за провеждане на консултации с родители за…

График за провеждане на консултации с родители за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на контролни работи за ІI…

График за провеждане на контролни работи за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на контролни работи за І…

График за провеждане на контролни работи за І срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за І срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с родители за…

График за провеждане на консултации с родители за І срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на класни работи за І срок…

График за провеждане на класни работи за І срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с ученици и…

График за провеждане на консултации с ученици и родители за ІI срок на 2020-2021 учебна година в 1., 2., 3., 4. класове.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за ІI срок на 2020-2021 учебна година в 8., 9., 10., 11., 12. класове.

График за провеждане на консултации с родители за…

График за провеждане на консултации с родители за ІI срок на 2020-2021 учебна година в 8., 9., 10., 11., 12. класове.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за ІI срок на 2020-2021 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с родители за…

График за провеждане на консултации с родители за ІI срок на 2020-2021 учебна година в 5., 6., 7 класове.