График за провеждане на контролни работи за…

График за провеждане на контролни работи за гимназиален етап през I срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на класни работи за I срок…

График за провеждане на класни работи за I срок на 2022-2023 учебна година в 5., 6., 7 клас.

График за провеждане на контролни работи за I…

График за провеждане на контролни работи за I срок на 2022-2023 учебна година в 5., 6.,7. клас.

График за консултации с родители в гимназиален…

График за консултации с родители в гимназиален етап през I срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на консултации с ученици в…

График за провеждане на консултации с ученици в гимназиален етап през I срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на консултации с родители за…

График за провеждане на консултации с родители за I срок на 2022-2023 учебна година в 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за I срок на 2022-2023 учебна година - 5., 6., 7 класове.

График за провеждане на консултации с ученици и…

График за провеждане на консултации с ученици и родители за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 8., 9., 10., 11., 12. класове.

График за провеждане на класни работи за ІI срок…

График за провеждане на класни работи за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 8., 9., 10., 11., 12. класове.

График за провеждане на контролните работи за II…

График за провеждане на контролните работи за II срок в 8., 9., 10., 11. и 12 клас на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на консултации с ученици и…

График за провеждане на консултации с ученици и родители за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 1., 2., 3., 4. класове.

График за провеждане на класни работи за ІI срок…

График за провеждане на класни работи за ІI срок на 2021-2022 учебна година в 5., 6., 7 класове.