Глобално състезание „В хармония с природата“

Учим се днес, за да успеем утре
31.10.2021

Уважаеми учители и учениц,

Уведомяваме Ви, че Майнкрафт и ЮНЕСКО организират глобално състезание за ученици с цел популяризиране на Глобалните цели за развитие на ООН, стимулиране на социалноангажираното учене и гражданското образование. Партньори на състезанието в България са Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на завършилите Стопански факултет.

Приложение:

1. Информация за глобалното състезание „В хармония с природата“