Публикувано на 05.06.2024

      Днес, 21.04.23 г., с присъствието и подкрепата на д-р Елеонора Лилова, директор на 2.СУ, и г-н Красимир Лаков, заместник-директор на 2. СУ, се проведе открит урок на тема “Сплотени с глина” с 6. А клас. Урокът бе организиран от г-жа Гергана Лазарова, учител по изобразително изкуство, и г-н Георги Добрев, училищен психолог.

       Глината е материал, чрез който творците изграждат обемна форма посредством моделиране. Освен красивите произведения, които бихме могли да сътворим с нея, тя е и един изключителен  способ за сплотяването. Именно поради тази причина, урокът бе организиран, така че учениците да работят в екип от двама, използвайки само една от ръцете си.

       Училището е вторият дом на учениците, а класът - тяхното второ семейство, затова е от изключително голямо значение изграждането на доверие, екипност и сплотеност в класа.