Публикувано на 05.06.2024

Първа смяна учат:

7:30 часа – 4., 5., 6. и 7. класове

8:30 часа – 1. клас

8:20 часа – ЦОУД 2. и 3. класове

Втора смяна учат:

13:30 часа – 3., 8., 9., 10., 11. и 12. класове

13:40 часа – 2. клас

13:30 часа – ЦОУД 1. и 4. класове