Дневен режим на учениците от 2. СУ за учебната…

Първа смяна учат: 7:30 часа – 4., 5., 6. и 7. класове 8:30 часа – 1. клас 8:20 часа – ЦОУД 2. и 3. класове Втора смяна учат: 13:30 часа – 3., 8., 9., 10., 11. и 12. класове 13:40 часа – 2. клас 13:30 часа – ЦОУД 1. и 4…

Седмично разписание за прогимназиален етап

Седмично разписание за прогимназиален етап.

Седмично разписание за гимназиален етап

Седмично разписание за гимназиален етап.