2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2018
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Проектна идея и дейности: Проектът дава реална възможност на участващите в него училища да толерират талантливите ученици, като се подпомогне тяхното интелектуално развитие. Дейностите са свързани с използването на мултидисциплинарен подход, който ще позволи съвместната работа и развитие на талантливи ученици в областите: английски език, математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование. Целта на проекта е да се осигури възможност за обучение на надарени деца от шест европейски училища, подпомогнати от висококвалифицирани специалисти. Очаква се да се увеличи броят на учениците, които биха искали да участват в състезания и олимпиади в различните дисциплини.

* * * * * * * * * *

В периода 19.11.2018 г. - 23.11.2018 г. се проведе първата транснационална среща по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2 в гр. Госпич, Хърватска. На срещата присъстваха г-жа Лилия Торньова, директор на 2.СУ, г-жа Радка Меракова, зам.-директор УД, г-жа Малинка Цветкова, учител по английски език, г-жа Ваня Гунова, учител по биология и здравно образование и английски език, и г-жа Кремена Дукадинова, учител по физика и астрономия.

По време на мобилността участниците бяха разделени на групи според предметната област, в която ще се представят учениците. Всяка група уточни дейностите, свързани с обучението, определиха списък от теми за интердисциплинарен минипроект, по който ще се работи, и се направиха уточнения относно селекцията и подготовката на талантливите ученици.

     

     

     

     

Програма:

Програма „Еразъм+, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2

Ръководител:

Лилия Торньова

Координатор:

Илияна Илиева

Партньори:

Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Хърватия