2013/2015 Коменски Многостранни училищни партньорства: „Colour My World“

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2013 to 2015
снимка от проект 2013/2015 Коменски Многостранни училищни партньорства: „Colour My World“

Проектна идея и дейности: Проектната идея е вписана в цветовете на дъгата, като всеки цвят отговаря на определен учебен предмет или дейност (гражданско образование, науки, спорт, култура). Участниците имат възможност да се срещат със свои връстници и колеги от други страни, да научават за културата им и начина им на живот, да общуват на английски език и да формират приятелства за цял живот. Този проект не само мотивира учениците и учителите ни, но и ги учи на толерантност и умения да общуват в междукултурна среда.

Нашите цели

Основният принцип на проекта е да повиши възможностите на нашите ученици за работа и учене в една модерна, но поразена от икономическа криза Европа. Целта му е да развие увереността на учениците и техните умения за комуникиране и критично мислене. В работата си по проекта използваме в пълна степен модерните технологии и методи за преподаване на 21 век, както и акцентираме особено на уникалността на всеки един участник по отношение на произход и семейство, и особено ако има деца в неравностойно положение. Учениците са крайъгълният камък на проекта, който адресира уменията, изисквани от бъдещите работодатели.

Идеята на проекта

Проектът ни е вписан в цветовете на дъгата, като всеки цвят отговаря за различна тема:

– Червеното е цвят, представящ емоции като вълнение, опасност и силни чувства. Затова темите за културното наследство, идентичност и принадлежност се разглеждат в червената фаза на проекта.

– Оранжевата фаза се фокусира на местната храна и кухня.

– Жълтият цвят представя времето и ние имаме намерение да поставим мини метеорологична станция във всяко училище и да сравняваме климата в страната на всеки участник.

– Зеленото адресира теми, засягащи опазването на околната среда – както домовете ни, така и природата.

– Синята фаза на проекта покрива музикалната и драматична част, където всеки участник ще представи музика от своята страна.

– Мастилено синьото изучава националните ни герои и по-специално учени, художници, писатели, които са ни пример за подражание

– Виолетовото представя разнообразието – спорт и игри от миналото и сега

– Бялото сумира всички цветове и представя педагогическото развитие

Резултатите и продуктите от първата година на всички страни – партньори можете да видите на сайта на проекта:

http://colour-my-world.wix.com/home

Резултатите и продуктите на 2 СОУ от първата година можете да видите тук:

http://2soucolourmyworld.wordpress.com/

Повече за проекта

Програма:

Учене през целия живот, НА ЦРЧР, Програма “Коменски“ – Международни училищни партньорства

Ръководител:

Елеонора Лилова

Координатор:

Даниела Кацарова

Партньори:

Училища от Великобритания, Малта, Португалия, Финландия, Полша, Румъния, Турция, Естония и Кипър