2011/2015 УСПЕХ

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2017
снимка от проект 2011/2015 УСПЕХ

Име на проекта: „УСПЕХ“

Програма: ОП „РЧР“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“

Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева

Ръководител: Елеонора Лилова

Продължителност: 2011-2015

Проектна идея: Извънкласни дейности, организирани в клубове по интереси. Развива се творческото мислене на учениците, активират се множество умения, разкриват се таланти в следните области – чужди езици и култура; науки; компютърни умения; театър; апликации; музикално творчество; екология; тенис на корт; танцово изкуство; волейбол; хандбал; литературно творчество и изяви със сръчните ръчички на ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Сайт: http://uspeh.mon.bg/?m=1

Галерия: http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=2202002

* * * * * * * * *

Информация за дейностите на клубовете:

1. Нели Григорова – Народни традиции и празници

Microsoft Office document icon narodni_tradicii_i_praznici.doc

* * * * * * * * *

2. Веска Малцева – От перо до корица-1

Microsoft Office document icon ot-pero-do-korica-1.doc

* * * * * * * * *

3. Веска Малцева – От перо до корица-2

Microsoft Office document icon ot-pero-do-korica-2.doc

* * * * * * * * *

4. Радослава Бочева – Опознай България

Файл opoznay-blgariya.docx

* * * * * * * * *

5. Нина Трендафилова – Общуване чрез танци и Аз обичам да играя

Microsoft Office document icon obshchuvane-chrez-tanci-i-az-obicham-da-igraya.doc

* * * * * * * * *

6. Михаил Андреев – Ex-Crew

Microsoft Office document icon ex-crew.doc

* * * * * * * * *

7. Румяна Кацарова – Българче

Файл blgarche.docx

* * * * * * * * *

8. Росица Василева и Галина Василева – Млад скаут-survivor

Microsoft Office document icon mlad-skaut-survivor.doc

* * * * * * * * *

9. Пламен Йорданов – Интернет телевизия

Microsoft Office document icon internet-televiziya.doc

* * * * * * * * *

10. Людмила Асенова – Компютърна анимация и видео

Файл kompyutrna-animaciya-i-video.docx

* * * * * * * * *

11. Лидия Гавраилова – Развитие на логическото мислене и пространствено въображение

Файл razvitie-na-logicheskoto-mislene-i-prostranstveno-vobrazhenie.docx

* * * * * * * * *

12. Людмила Власакова – Театър YES or NO

Microsoft Office document icon teatr-yes-or-no.doc

* * * * * * * * *

13. Красимира Александрова – Водата-вечното начало

Файл vodata-vechnoto-nachalo.docx

* * * * * * * * *

14. Даниела Кацарова -Млад журналист

Microsoft Office document icon mlad-zhurnalist.doc

* * * * * * * * *

15. Ваня Гунова – Young Scientist club

Файл young-scientist-club.docx

* * * * * * * * *

16. Боряна Йонкова – Добродетели и Млад изследовател

Microsoft Office document icon dobrodeteli-i-mlad-izsledovatel.doc

* * * * * * * * *

17. Радослава Никова – Художествен текстил

Файл hudozhestven-tekstil.docx

* * * * * * * * *

18. Пенка Величкова – Млад художник

Файл mlad-hudozhnik.docx

* * * * * * * * *

19. Мария Калотова – Сръчко

Файл srchko.docx

* * * * * * * * *

20. Кремена Дукадинова – Забавна наука

Файл zabavna-nauka.xlsx

* * * * * * * * *

21. Детелина Делева – Златното ключе_Звездички_Вълшебни пръсти_Светът около нас

Файл zlatnoto-klyuche_zvezdichki_vlshebni-prsti_svett-okolo-nas.docx

* * * * * * * * *

22. Красимира Мицева – Сълза и смях

Microsoft Office document icon slza-i-smyah.doc

* * * * * * * * *

23. Станислав Пандин – Специфика на детските сънища

Файл specifika-na-detskite-snishcha.docx

* * * * * * * * *

24. Анелия Атанасова – Виртуално пътешествие

Microsoft Office document icon virtualno-pteshestvie1.doc

* * * * * * * * *

25. Ангел Тошев – Тенис на корт

Microsoft Office document icon tenis-na-kort.doc

* * * * * * * * *

26. Лилия Кирева – Хандбал

Microsoft Office document icon handbal.doc

* * * * * * * * *

27. Орхидея Делиева – Сръчни ръце

Microsoft Office document icon srchni-rce.doc

* * * * * * * * *

28. Иванка Говедарова – YES Club

Microsoft Office document icon yes-club.doc

* * * * * * * * *

29. Ана Георгиева – Арт-ателие Дъга и клуб Rainbow

Microsoft Office document icon art-atelie-dga-i-klub-rainbow.doc

* * * * * * * * *

30. Десислава Емилова – Родолюбие

Microsoft Office document icon rodolyubie.doc

* * * * * * * * *

31. Надежда Миланова – Забавна математика

Файл zabavna-matematika.docx

* * * * * * * * *

32. Кристина Филипова – Арт ателие

Файл art-atelie.docx

* * * * * * * * *

2014 г. – 2015 г.

Тематично направление                                      Учител/Ръководител 

клуб  Водата – вечното начало – 1                     Красимира Димчева Александрова

клуб Водата – вечното начало – 2                      Красимира Димчева Александрова

клуб Водата – вечното начало – 3                      Красимира Димчева Александрова

клуб Тайните на природните науки                    Красимира Димчева Александрова

клуб Практична математика                                Даниела Атанасова Атанасова – Кованджиева

клуб Млад изследовател                                     Боряна Александрова Йонкова

секция Тенис на корт                                            Ангел Иванов Тошев

секция Хандбал                                                    Лилия Добрева Кирева

клуб Аз обичам да играя                                      Нина Георгиева Трендафилова

клуб Млад скаут/ survivor-1                                  Росица Димитрова Василева

клуб Млад скаут/ survivor-2                                  Галина Василева Велинова

клуб От перо до корица – 1                                  Веска Янева Малцева

клуб От перо до корица – 2                                  Веска Янева Малцева

клуб Сълза и смях – 1                                          Красимира Василева Мицева

клуб Сълза и смях – 2                                          Красимира Василева Мицева

клуб Rainbow – 1                                                  Ана Христова Георгиева

клуб Rainbow – 2                                                   Ана Христова Георгиева

клуб YES Club                                                      Иванка Стоянова Говедарова

клуб Млад журналист                                          Даниела Любенова Кацарова

театрално студио “Yes or No”                              Людмила Иванова Власакова

клуб Забележителностите на България             Орхидея Юлианова Делиева

клуб Народни традиции и празници                   Нели Цветанова Григорова

клуб Опознай България – 1                                 Радослава Иванова Бочева

клуб Опознай България – 2                                 Радослава Иванова Бочева

клуб Опознай България – 3                                 Радослава Иванова Бочева

клуб Родолюбие                                                   Десислава Емилова Петрова

клуб Светът около нас                                         Детелина Динкова Делева

клуб Аз – журналистът на 21 век                        Кремена Николова Дукадинова

ателие Вълшебство                                             Орхидея Юлианова Делиева

клуб Славееви гласове                                       Димитър Константинов Ангелов

клуб Специфика на детските сънища                Станислав Петров Пандин

ателие Сръчни ръце                                            Орхидея Юлианова Делиева

ателие Художествен текстил – 1                         Радослава Никова Никова

ателие Художествен текстил – 2                         Радослава Никова Никова

клуб Предприемачество и бизнес                      Лидия Илиева Гавраилова

клуб Ex Crew                                                        Михаил Михайлов Андреев

ателие Арт ателие – 1                                          Кристина Василева Филипова

ателие Арт ателие “Дъга” – 1                               Ана Христова Георгиева

ателие Арт ателие “Дъга” – 2                               Ана Христова Георгиева

клуб Българче – 1                                                 Румяна Любомирова Кацарова

клуб Българче – 2                                                Кирил Бориславов Манойлов

клуб Българче – 3                                                 Александра Христова Анкова

клуб Общуване чрез танци                                  Нина Георгиева Трендафилова

клуб Виртуално пътешествие                              Анелия Боянова Атанасова

клуб Интернет сайт и интернет TV                      Пламен Йорданов Туртуманов

клуб Компютърна анимация и видео – 1            Людмила Атанасова Асенова

клуб Компютърна анимация и видео- 2              Людмила Атанасова Асенова

клуб Забавна математика                                    Надежда Костадинова Миланова

клуб За или против ядрената енергртика            Кремена Николова Дукадинова

клуб Young Scientist                                                Ваня Генчева Гунова

секцияТенис на корт – 2                                          Ангел Иванов Тошев

клуб Млад скаут/ survivor – 3                                 Росица Василева и Галина Василева

* * * * * * * * *

2013 г. – 2014 г.

 Тематично направление                                         Учител/Ръководител

Клуб -Компютърен художник и аниматор              Людмила Атанасова Асенова

Клуб -Компютърна анимация и видео                   Людмила Атанасова Асенова

Клуб -Живота във 2-ро на лента                            Анелия Боянова Атанасова

Клуб -Европа – да опознаем културата                 Цветелина Иванова Вълчева

Клуб -Young English Speakers Club                        Иванка Стоянова Говедарова

Клуб -Еко разходки и пътеки                                  Цветелина Иванова Вълчева

Клуб -Народни традиции и празници                    Орхидея Юпианова Депиева

Клуб -Аз – журналистът на 21 век                         Лилия Тодорова Джунова

Студио -Звездички                                                  Детелина Динкова Делева

Клуб -Млад художник                                             Пенка Христова Стоянова

Клуб -Клуб на знаещите                                        Десислава Емилова Петрова

Ателие -Вълшебни пръсти                                    Детелина Динкова Делева

Клуб -Славееви гласово                                        Димитър Константинов Ангелов

Арт-студио -От перо до корица                             Веска Янева Малцева

Ателие -Арт ателие – първа група                        Ана Христова Георгиева

Ателие -Арт ателие – втора група                         Ана Христова Георгиева

Клуб -Сълза и смях                                                Красимира Василева Мицева

Секция -Хандбал                                                    Лилия Добрева Кирева

Клуб -Млад скаут/survivor – първа група              Росица Димитрова Василева

Клуб -Млад скаут/survivor – втора група               Росица Димитрова Василева

Клуб -Млад скаут/survivor – трета група                Галина Василева Велинова и Росица Димитрова Василева

Клуб -Творческо писане                                          Нели Цветанова Григорова

Секция -Предприемачество и бизнес                   Лидия Илиева Гавраилова

Ателие -Сръчни ръце                                              Орхидея Юлианова Делиева

Клуб -Всичко е химия                                              Красимира Димчева Александрова

Клуб -Пътешествие в Испания и

Латинска Америка                                                   Станка Иванова Самоковска

Клуб -Забавна наука                                                Кремена Николова Докадинова

Клуб -Добродетели                                                   Боряна Александрова Йонкова

Ателие -Водата – вечното начало                          Красимира Димчева Александрова

Клуб -Волейбол                                                        Валери Валериев Банчев

Клуб -Тенис на корт – 1                                            Валери Валериев Банчев

Клуб -Тенис на корт – 2                                            Валери Валериев Банчев

Клуб -Тенис на корт – 3                                            Валери Валериев Банчев

Клуб -Практична математика                                  Даниела Атанасова Атанасова-Кованджиева

Клуб -Клуб на знаещите                                          Десислава Емилова Петрова

Клуб -Българче                                                         Румяна Любомирова Кацарова

Клуб -Българче – 2                                                   Румяна Любомирова Кацарова

Ателие -Художествен текстил                                  Радослава Никова Никова-Ивчева

Ателие -Вълшебни пръсти                                       Детелина Динкова Делева

Ателие -Сръчко                                                         Мария Костова Калотова

Клуб -Специфика на детските съновидения           Станислав Петров Пандин

Клуб -eX-crew                                                              Mихаил Михайлов Андреев

Клуб -Художествен текстил                                       Радослава Никова Никова – Ивчева

Клуб -Общуване чрез танци                                       Нина Георгиева Трендафилова

* * * * * * * * *

2012 г. – 2013 г.

 Тематично направление                                            Учител/Ръководител

Клуб -Компютърен художник и аниматор                  Людмила Атанасова Асенова

Клуб -Живота във 2-ро на лента                                Светла Йорданова Костадинова

Клуб -Живота във 2-ро на лента – 2                          Анелия Боянова Атанасова

Клуб -My Bulgaria                                                         Цветелина Иванова Вълчева

Клуб -Young English Speakers Club                             Иванка Стоянова Говедарова

Клуб -Виртуални пътешествия по света                     Даниела Любенова Кацарова

Студио -Театрално студио за таланти                        Орхидея Юлианова Делиева

Клуб -Аз – журналистът на 21 век                              Лилия Тодорова Джунова

Клуб -Звездички                                                           Детелина Динкова Делева

Клуб -Млад художник                                                   Пенка Христова Стоянова

Клуб -Магията на приказките                                      Десислава Емилова Петрова

Клуб -Вълшебни пръсти                                              Детелина Динкова Делева

Клуб -Славееви гласове                                             Димитър Константинов Ангелов

Клуб -Етнография                                                       Веска Янева Малцева

Ателие -Арт ателие – първа група                             Ана Христова Георгиева

Ателие -Арт ателие – втора група                              Ана Христова Георгиева

Клуб -Еко раница – запознаване и

общуване с природата                                                Цветелина Иванова Вълчева

Секция -ХандбалЛилия Добрева Кирева

Клуб -Млад скаут/survivor – първа група                     Росица Димитрова Василева

Клуб -Млад скаут/survivor – втора група                      Росица Димитрова Василева

Клуб -Млад скаут/survivor – трета група                       Галина Василева Велинова

Клуб -Млад писател                                                       Нели Цветанова Григорова

Клуб -Развитие на логическото мислене и

пространственото въображение                                   Лидия Илиева Гавраилова

Клуб -Сръчни ръце                                                        Орхидея Юлианова Делиева

Клуб -Тайните на природните науки                             Красимира Димчева Александрова

Клуб -Най-интересните растения и животни

на континентите                                                             Анита Александрова Митова

Клуб -Да поговорим за наука на чай                            Кремена Николова Дукадинова

Клуб -Добродетели                                                        Боряна Александрова Йонкова

Клуб -Професия “Бъдеще”                                            Ирина Калинина и Мая Цветанова

Секция -Волейбол                                                          Валери Валериев Банчев

Секция -Тенис на корт                                                    Валери Валериев Банчев

Секция -Тенис на корт – 2                                              Валери Валериев Банчев

Клуб -Родът и неговите празници                                 Цецка Благоева Георгиева

* * * * * * * * *

2011 г.  – 2012 г.

Тематично направление                                                  Учител/Ръководител

Секция -Хандбал                                                             Йонко Борисов Вутов

Секция -Моят потенциал в спорта                                 Йонко Борисов Вутов

Клуб -Сексуално и репродуктивно здраве                    Росица Димитрова Василева

Клуб -Кулинарна култура на европейските народи      Мариана Стефанова Лозанова

Клуб -Родът и неговите празници                                  Цецка Благоева Георгиева

Клуб -Аз и животните                                                      Саша Борисова Ангелова

Клуб -Във вълшебният свят на приказките                   Веска Янева Малцева

Клуб -Развитие на логическото мислене и

пространственото въображение                                    Лидия Илиева Гавраилова

Клуб -Ядрена енергетика – за или против                    Кремена Николова Дукадинова

Клуб -Млад астроном звездоброец                              Людмила Иванова Власакова

Клуб -Водата – вечното начало                                     Красимира Димчева Александрова

Клуб -Животът във 2-ро на лента                                  Светла Йорданова Костадинова

Клуб -YES Club                                                                Иванка Стоянова Говедарова

Клуб -Да обиколим Европа и да намерим приятели    Цветелина Иванова Вълчева

Клуб -Виртуални пътешествия из

Европейски страни-първа група                                     Даниела Любенова Кацарова

Клуб -Виртуални пътешествия из

Европейски страни-втора група                                      Даниела Любенова Кацарова

Клуб -Народни традиции и празници                             Нели Цветанова Григорова

Клуб -Театрална работилница “Златното ключе”          Детелина Динкова Делева

Клуб -Аз – режисьорът                                                    Лилия Тодорова Джунова

Клуб -Сръчни ръце                                                          Орхидея Юлианова Делиева

Клуб - Хандбал                                                                Лилия Добрева Кирева