„Усъвършенстване на професионалните умения на учителите чрез работа с Chromebook “ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2021
снимка от проект „Усъвършенстване на професионалните умения на учителите чрез работа с Chromebook “ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

             На 03.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с използването на Chromebook и Модела 1:1. На присъстващите бе представена информация за основните предимства и възможности на платформата. Бяха обменени добри практики за усъвършенстване на Уменията на 21. Век. Вътрешноквалификационната дейност е част от поредица обучения, целящи повишаване на мотивацията за професионално развитие на учителите и обогатяване на палитрата от използвани методи.