„Създаване и актуализиране на портфолиото. Мотивация за професионално развитие на учителите.“ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2021
снимка от проект „Създаване и актуализиране на портфолиото. Мотивация за професионално развитие на учителите.“ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

                 На 02.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с създаването и актуализирането на учителското портфолио. На присъстващите бе предоставена информация за основните правила за изграждане на професионално портфолио. Всеки участник получи примерен шаблон - презентация. По време на обучението бе отделено време за създаване на допълнителна мотивация за професионално израстване на преподавателите, като бяха обсъждани различни възможности за участие в проекти, курсове, придобиване на ПКС и вътрешни квалификации. Чрез анкета бе направено запитване за индивидуалните желания за участие във врътрешни и извънучилищни обучения.