"От извора" - народни танци

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2017
снимка от проект "От извора" - народни танци

Един човек, един народ, една държава носи своята идентичност именно чрез фолклора си, ако загубим това сме свършени.

Излишно е да ви убеждаваме, колоко голяма е ползата и какъв положителен ефект има върху децата ни изучаването в училище на български народни танци. Смятам, че именно училището е мястото, където трябва да започне изучаването на нашият обредено-песенен  танцов фолклор. 

Клуб за български народни танци „ОТ ИЗВОРА“ е създаден през 2006г от Кристина Стоянова и Александър Трендафилов. Вече повече от 11 години в клуба се обучават над 200 желаещи да се докоснат до българските традиции и танцов фолклор. „ОТ ИЗВОРА“ участва на множество фолклорни фестивали и състезания в България и чужбина. 

Заниманията са с продължителност 1 астрономически  час и се провеждат 2 пъти в седмицата. Децата са разделени на групи, в зависимост от възрастта им.На края на всяка учебна година се организира голям училищен Концерт, на който децата представят пред своите родители, учители и съученици  усвоения през годината материал. Концертът завършва с празнична част, на която се раздават Удостоверения за завършен курс по съответния стил танц. Също така, през годината, учениците могат да се изявяват на различни училищни празници.

Заниманията се провеждат всеки ПЕТЪК : 1 и 3 клас от 16:00ч. до 17:00ч.,          2, 4, 5 клас от 12:00ч. до 13:00ч.

контакти : www.bghora.com; тел. 0888 235 108 или 0887 484339