Национални програми и проекти

Учим се днес, за да успеем утре
снимка от проект 2014/2020  Твоят час

2014/2020 Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“ Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и...