Международни проекти

Учим се днес, за да успеем утре
снимка от проект 2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

Проектна идея и дейности: Полицентричните училищни инспекции оценяват качеството и функционирането на мрежа от училища и техните партньори /родители, местна власт, НПО, бизнес и др./, с цел валидиране и подкрепа на усъвършенстването на местно...
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

Проектна идея и дейности: Четиринадесет преподаватели от 2 СОУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни, ще обменят опит с чуждестранни колеги и ще създаде предпоставки за препредаване на опит. Очаква се да се повиши качеството...
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към запознаването на учениците със старите занаяти, но и със съвременния пазар на труда, тенденциите за развитието му и професиите на бъдещето. По време на учебната година във всяко училище са...
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Euro4Science : Използване на методите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Euro4Science : Използване на методите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се разработят и приложат иновативни практики, инструменти и методологии в училище, разширявайки качеството и приложимостта на образованието, по-конкретно във връзка с атрактивността на предметите,...
снимка от проект 2013/2015 Коменски Многостранни училищни партньорства: „Colour My World“

2013/2015 Коменски Многостранни училищни партньорства: „Colour My World“

Проектна идея и дейности: Проектната идея е вписана в цветовете на дъгата, като всеки цвят отговаря на определен учебен предмет или дейност (гражданско образование, науки, спорт, култура). Участниците имат възможност да се срещат със свои...
снимка от проект 2013/ 2014 2-ро СОУ участва в проект “Animating Britten”

2013/ 2014 2-ро СОУ участва в проект “Animating Britten”

Проектна идея и дейности: Създаване на кратки анимации и създаване на филм-анимация за британския композитор Бритън, автор на „Пътеводител на младия човек в оркестровото изкуство“. Млади хора от Русия, Великобритания и екипът от 2 СОУ работиха...
снимка от проект 2013/ 2014 Общуване Север Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят

2013/ 2014 Общуване Север Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят

Проектна идея и дейности: Провеждане на часове и дейности в училищата (презентации, информационни акции, конкурси) по глобално и интеркултурно образование. Активен онлайн обмен между учениците от 2 СОУ с учениците от училище от Гана. Проектът...
снимка от проект 2013/2015 Коменски Регионални партньорства: „Физически активни деца – здрави граждани“

2013/2015 Коменски Регионални партньорства: „Физически активни деца – здрави граждани“

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се стимулират учениците да се включват в дейности за развитие на физическото им здраве и укрепването му. Различните видове спорт и здравословния начин на живот са в основата на отворен тип дейности...
снимка от проект 2012/2013 Европейски училища за жива планета

2012/2013 Европейски училища за жива планета

Проектна идея и дейности: Създаване на гражданско отношение у участниците към екологичните въпроси. Осъществяване на дейности, резултат от който бяха билковата спирала в двора на училището ни, проекти на еко-кошчета за хартия, изработени от всеки...
снимка от проект 2009/2011 Коменски Регионални партньорства: „Европейските столици през погледа на детското творчество“

2009/2011 Коменски Регионални партньорства: „Европейските столици през погледа на детското творчество“

Име на проекта: Европейските столици през погледа на детското творчество Програма: Учене през целия живот, НА ЦРЧР, Програма „Коменски“ – Регионални международни партньорства Съавтор и координатор на проекта за 2 СОУ: Елеонора Лилова Ръководител...