Игрова ситуация, свързана с Гражданското образование и Уменията на 21.век по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2021
снимка от проект Игрова ситуация, свързана с Гражданското образование и Уменията на 21.век по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“

                 На 06.10.2021г. учениците от 8 б клас участваха в игрова ситуация по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“, КД1. Дейността е свързана с развиване на уменията на 21. век и Гражданското образование. Учениците работиха в екипи и всеки създаде на съекипника си мини портфолио с позитивни и негативни черти от характера. Целта на игровата ситуация е опознаване, оценка и самооценка в реална среда. Г-жа Радослава Бочева приложи методика възприета от образователен курс: : „21 st Century Teaching& competence based education soft skills and creativity“, проведен през юли 2021г. във гр. Флоренция.