Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за учебната 2018/2019 г.

Свободни места във 2. СУ по паралелки и класове:

3. клас - 3 бр.

8. клас:

Профил "Чужди езици" - 2 бр.

9. клас:

Профил "Чужди езици", АЕ/НЕ - 3 бр.

Профил "Чужди езици", АЕ/ИЕ - 1 бр.

Профил "Хуманитарни науки" - 1 бр.

Профил "Предприемачески" - 2 бр.

10. клас:

Профил "Хуманитарен" - 1 бр.

Профил "Технологичен" - 7 бр.

11. клас - 10 бр.

Профил "Чуждоезиков", АЕ/НЕ - 4 бр.

Профил "Хуманитарен" - 4 бр.

Профил "Технологичен" - 3 бр.

 

 

 

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!