Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

Свободни места за прием за учебната 2021/2022 година  в  9, 10, 11 клас

9 клас - 1 място за профил "Природни науки"

Подаване на документи /заявление и справка за годишните оценки/ - до 24 август 2021 г, класиране - 25 август 2021 г. 

Критерии за прием в 9 клас:

1. Обучение по един и същи учебен план - 5 точки

2. Оценки по БЕЛ и математика от 8 клас

10 клас - няма места

11 клас - няма места

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 Свободни места за прием за учебната 2021/2022 година в 5, 6 и 7 клас

 

5.клас  - 10 места

6 клас -  5 места

7 клас -  1 място

Срок за подаване на документи: до 6 август 2021 година

Класиране на приетите ученици: до 16 август 2021 г.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Документ с оценките на ученика;

- Копие на документ от заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МО.

Документите могат да се подават на електронната поща на училището 2sou.sofia@gmail.com или на място в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свободни места за прием на нови ученици за учебната 2021/2022 година

 

Начален етап:

2. клас – 1 свободно място;

3.клас – 1 свободно място;

4.клас – няма свободни места.

Следващо обявяване на свободни места: 2 август 2021 г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидатстването за прием на нови ученици от 2. до 7. клас за учебната 2021/2022 година ще се извърши в периода 01-15 юли.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Копие на документ за завършен клас, етап или друг документ с оценките на ученика;

- Копие на документ от заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН

- Документ за постоянен или настоящ адрес за кандидатите в 2., 3. и 4. клас.

Документите могат да се подават на електронната поща на училището 2sou.sofia@gmail.comили на място в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

Класирането на учениците ще се извърши до 30 юли 2021 г.

Важно: Класиране се извършва САМО при наличие на свободни места за съответния клас.

Свободните места ще се обявят след края на учебната година.

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците