Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Свободни места във 2. СУ по паралелки и класове:

10 a. клас:

Профил "Чужди езици" - 2 места

10 б. клас:

Профил "Чужди езици" - 2 места

10 г. клас:

Профил "Предприемачески" - 2 места

11 а. клас:

Профил "Чужди езици"- 1 място

11 в. клас: - 3 места

11 г. клас: - 6 места

 

 

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!