Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за учебната 2018/2019 г.

Уважаеми родители, 

2. СУ обявява свободни места за прием на ученици за учебната 2018/2019 г. по паралелки както следва:

Начален етап:

втори клас - 1бр.;

трети клас - 3бр.

четвърти клас - 1бр.

Прогимназиален етап:

пети клас - 5бр.

шести клас - 2бр.

седми клас - 2бр.

Молби за прием може да подавате всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на училището в срок до 22.06.2018г.

За резултатите от приема ще бъдете информирани лично до 28.06.2018 г.

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!