Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Свободните места по паралелки в гимназиален етап за училищен прием за 2020/2021 година са ,както следва:

• 9 „г“ клас, профил Обществени науки - 1 място;
• 10 „б“ клас, профил Чужди езици - 2 места;
• 10“в“ клас, профил Хуманитарни науки - 1 място;
• 10 „г“ клас, профил Обществени науки - 2 места.

За държавен допълнителен прием за 2020/2021 г. свободните места са :

• 11 „а“ клас, профил Чужди езици /английски и немски език, математика и информационни технологии/ - 3 места;
• 11 „б“ клас, профил Чужди езици /английски и испански език, история и цивилизация и география и икономика/ - 4 места;
• 11“в“ клас, профил Хуманитарни науки /английски и испански

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График на дейностите за училищен прием на ученици в гимназиален етап - 9 и 10 клас за свободните места:

1. Приемане на документи - учебен план, ксерокопие на удостоверение за завършен клас и заявление от ученик, подписано и от родител:

- 1 юли - 30 август 2020 г в канцеларията на училище
- 2. Класиране - 31 август 2020 г. до 1700 ч.
- 3. Записване - до 4 септември 2020 г.
- 4. Обявяване на свободните места - 5 септември 2020 г.
- 5. Попълване на незаетите места - до 14 септември 2020 г.

Критерии за класиране:

1. Обучение по един и същи рамков учебен план - 10 точки
2. Оценки по двата задължителни профилиращи предмета за съответната паралелка на 2. СУ. Общият брой точки се формира от броя точки по критерий 1 и сумата от оценките по критерий 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 a. клас:

Профил "Чужди езици" - 2 места

10 б. клас:

Профил "Чужди езици" - 2 места

10 г. клас:

Профил "Предприемачески" - 2 места

11 а. клас:

Профил "Чужди езици"- 1 място

11 в. клас: - 3 места

11 г. клас: - 6 места

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!