Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

Свободни места за прием в прогимназиален етап:

5 клас - няма свободни места

6 клас - 1 свободно място

7 клас - 4 свободни места

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свободни места за прием в начален етап:

1 клас - няма свободни места

2 клас - 1 свободно място

3 клас - 1 свободно място

4 клас - няма свободни места

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до директора

- Копие на свидетелство за завършен клас за учебната 2020/2021 г

- Удостоверение за постоянен или настоящ адрес на ученика

Документите се подават на имейл адрес: 2sou.sofia@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Класиране на кандидатстващите ученици за свободното място в профил „Хуманитарни науки“, 8 в клас на база бала за паралелката - удвоения резултат от НВО по мат и БЕЛ, оценките от свидетелството по Математика и БЕЛ:

И. К. – 270 т.

Д. И. – 268 т.

Д. Д. – 249, 5 т.

Б. Д. – 223 т.

С. Д. – 222,5 т.

А. Г. – непредставил резултати от НВО

07.10.2021 г.

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците