План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием след завършен 7. клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на Заявление във 2. СУ, което е училище-гнездо. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Заявление можете да изтеглите от прикачения файл и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и във 2. СУ и да попълните на място. Паралелките са изложени в училище на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.

Във 2. СУ ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

На Всички желаем успех!

от Ръководството на 2. СУ

* * * * * * * * *

План-прием за  учебната 2018/ 2019 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Министерски съвет №391/17.07.2017 г. 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е в списъка на иновативните училища в България.

Успех в избора!

от мениджърския и лидерския екип на директора на 2. СУ

* * * * * * * * *

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2018/ 2019 г. във 2. СУ:

 • Профил "Обществени науки"
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ

Профил “Обществени науки”

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
история и цивилизация география и икономика философски цикъл

 

 

Балообразуването за профил "Обществени науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език/ френски език математика предприемачество

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство, Анимация и организация в туризма

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски/френски/испански език” и "Аниматор в туристическата индустрия" от лицензиран учебен център.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език/ френски език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ/ФЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

  Максимален бал за всички профили – 500 точки.

  Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) – 50 точки
  • Много добър (5) – 39 точки
  • Добър (4) – 26 точки
  • Среден (3) – 15 точки

  * * * * * * * * * *

                          ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

    ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

  2018/2019 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10/01.09.2016 Г.

   

  Вид дейност

  Срок

  Място

  1. 1

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

  14 – 18 май вкл.

  2. СУ

  1.  

  Списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпита за проверка на способностите

  До 22 май

  2. СУ

  1.  

  НВО по:

  • Български език и литература
  • Математика

   

  21 май 2018

  23 май 2018

   

  2. СУ

  2. СУ

  1.  

  Резултати от НВО

  До 6 юни

  Онлайн/2. СУ

  1.  

  Изпити за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

   

  1 юни 2018

  4 юни 2018

  5 – 6 юни 2018

   

  Допълнително разпределение по училища

  1.  

  Резултати от изпитите за проверка на способностите

  До 11 юни

  Онлайн/ 2. СУ

  1.  

  Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите

  13 юни – 19 юли 2018 г.

  2. СУ

  1.  

  Подаване на документи за участие в приема на учениците по Наредба №10/1.09.2016 г. за първи етап на класиране

  20 юни – 26 юни 2018 г.,

  8:00 – 18:00 ч.

  Онлайн/училище -гнездо

  1.  

  Списъци с приетите ученици на първи етап на класиране

  До 3 юли 2018

  Онлайн/училище-гнездо

  1.  

  Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

  4 юли – 6 юли 2018 г.,

  8:00 – 18:00 ч.

  Училището, в което сте приети на първи етап

  1.  

  Приети ученици на втори етап на класиране

  До 12 юли 2018 г.

  Онлайн/училище-гнездо

  1.  

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

  13 юли – 17 юли 2018 г.,

  8:00 – 18:00 ч.

  Училището, в което сте приети

  1.  

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  19 юли 2018 г.

  Училище-гнездо

  1.  

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

  20 юли – 24 юли 2018 г. вкл.

  Онлайн/училище-гнездо

  1.  

  Списъци с приетите ученици на трети етап на класиране

  До 26 юли 2018 г.

  Училище-гнездо

  1.  

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

  27 юли – 30 юли 2018 г. вкл.,

  8:00 – 18:00 ч.

  Училище, в което сте приети

  1.  

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

  2 август 2018 г.

  2. СУ

  1.  

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

  До 11 септември 2018 г.

  2. СУ

  * * * * * * * * *

  Уважаеми родители,

  Информираме Ви , че е сформирана Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  Повече информация може да намерите в прикачения файл.

   

  Други приеми

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Свободни места във 2. СУ по паралелки и класове: 9. клас: Профил "Чужди езици", АЕ/НЕ - 2 бр. Профил "Предприемачески" - 3 бр. 10. клас: Профил "Хуманитарен" - 1 бр. Профил "Технологичен" - 6 бр.

  Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

  2. клас и 8. клас

  Очаквайте от месец септември 2018 г.!