План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План прием за учебната 2017/2018 година

График на дейностите по прием след 7. клас 

 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ
 • Профил “Предприемачески”
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика

Полезна информация за вас

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ

първи профилиращ предмет

втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език математика информационни технологии

Допълнително обучение: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ

първи профилиращ предмет

втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
английски език испански език история и цивилизация география и икономика

Допълнително обучение: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/испански език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

 

Профил “Предприемачески”

първи профилиращ предмет

втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
предприемачество информационни технологии английски език

Сътрудничество с Junior Achievement

 

Профил “Хуманитарни науки”

първи профилиращ предмет

втори профилиращ предмет

трети профилиращ предмет

четвърти профилиращ предмет

български език и литература

история и цивилизация

английски език

информационни технологии

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели

 1. График на дейностите ТУК
 2. Балообразуване по профили:

Профил “Чужди езици” –  (АЕ/НЕ) – сбор от:

 • удвоената оценка от теста по български език и литература;
 • удвоената оценка от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование.

Профил “Чужди езици” –  (АЕ/ИЕ) – сбор от:

 • удвоената оценка от теста по български език и литература;
 • удвоената оценка от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Профил “Предприемачески” – сбор от:

 • удвоената оценка оценката от теста по български език и литература;
 • удвоената оценка от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Профил “Хуманитарни науки” – сбор от:

 • утроената оценка от теста по български език и литература;
 • оценката от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Максимален бал за всички профили – 36.

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Прием след IV-ти клас Чуждоезиково обучение с часове ЗИП/ СИП

Всичко за родителя

Вход в системата за родителя

Очаквайте скоро!