План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием след завършен 7. клас

План-прием за  учебната 2019/ 2020 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Министерски съвет №391/17.07.2017 г. 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е в списъка на иновативните училища в България.

Успех в избора!

от мениджърския и лидерския екип на директора на 2. СУ

* * * * * * * * *

PDF icon Приети ученици във 2. СУ – 8 клас след трети етап на класиране.pdf

PDF icon Онлайн кандидатстване след 7 клас във 2. СУ.pdf

Файл План-прием и профили на 2. СУ за учебната 2019/2020 г..pptx

PDF icon Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7. клас.pdf

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2019/ 2020 г. във 2. СУ:

 • Профил "Обществени науки"
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Профил “Обществени науки”

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
история и цивилизация география и икономика философски цикъл

 

 

Балообразуването за профил "Обществени науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език математика предприемачество

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НE/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство, Анимация и организация в туризма

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски/испански език” и "Аниматор в туристическата индустрия" от лицензиран учебен център.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

  Максимален бал за всички профили – 500 точки.

  Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) – 50 точки
  • Много добър (5) – 39 точки
  • Добър (4) – 26 точки
  • Среден (3) – 15 точки

  * * * * * * * * * *

                          ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

    ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

  2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10/01.09.2016 Г.

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 03 - 05 юни 2019 г. вкл.
  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 18 юни 2019 г. вкл.

  Провеждане на изпити за проверка на способностите по:                                         

  • изобразително изкуство                                             

  • музика                                                                           

  • спорт

                                                                       

  20 юни 2019 г.                                                                    24 юни 2019 г.                     

  25 - 26 юни 2019 г. вкл.

  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. вкл.
  Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2019 г. вкл.
  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3-5 юли 2019 г. вкл.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 - 25 юли 2019 г. вкл.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2019 г. вкл.
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.

   

  Други приеми

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

  2. клас и 8. клас

  Очаквайте от месец септември 2018 г.!