План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием след завършен 7. клас

План-прием за  учебната 2018/ 2019 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Министерски съвет №391/17.07.2017 г. 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е в списъка на иновативните училища в България.

Очаквайте скоро информация за нашия иновативен випуск в 8. клас.

Успех в избора!

от мениджърския и лидерския екип на директора на 2. СУ

* * * * * * * * *

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2017/ 2018 г. във 2. СУ:

 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ
 • Профил “Предприемачески”
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика

    Полезна информация за вас

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език математика информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/испански език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език испански език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Предприемачески”

Сътрудничество с Junior Achievement.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
предприемачество информационни технологии английски език

 

 

Балообразуването за профил "Предприемачески" е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Максимален бал за всички профили – 500 точки.

Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

 • Отличен (6) – 50 точки
 • Много добър (5) – 39 точки
 • Добър (4) – 26 точки
 • Среден (3) – 15 точки

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!