План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием след завършен 7. клас

 

Приети ученици в 8. клас за учебната 2020/2021 учебна година след 3. етап на класиране

 

1.Чужди езици

- Вх. № 21 / 04.08.2020 г

- Вх. № 16 / 04.08.2020 г

2. Хуманитарни науки

- Вх. № 5 / 04.08.2020 г

3. Обществени науки

- Вх. № 41 / 04.08.2020 г

- Вх. № 14 / 04.08.2020 г

- Вх. № 24 / 04.08.2020 г

Записването е на 06.08.2020 г. от 09:00 часа до 16:00 часа с оригинала на Свидетелството за основно образование.
Всеки кандидатствал  може да получи подробна информация за класирането  на място във 2. СУ.
 

График на дейностите във 2 СУ „Акад.Емилиян Станев“

1.Подаване на онлайн заявление за участие в приема на първи етап на класиране-03/07.07.2020 г.

- Първа смяна-от 8.30 до 13.00 ч.

     - Втора смяна-от 13.00 до 17.30 ч.

    2. Записване на приетите ученици или подаване на Заявление за участие във втория етап на класиране:

      - От 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. от 08 30 ч. до 17 00 ч. в сградата на 2. СУ

   3. Записване на приетите след втория етап на класиране ученици:

     - От 21.07.2020 г. до 22.07.202 г. от 08 30 ч. до 17 00 ч. в сградата на 2. СУ

   4.Подаване на заявление за участие в приема на трети етап на класиране-24/27.07.2020 г.

- Първа смяна-от 8.30 до 13.00 ч.

- Втора смяна-от 13.00 до 17.30 ч.

5.Записване на приетите след третия етап на класиране ученици:

     - На 30.07.2020 г. от 08 30 ч. до 17 00 ч. в сградата на 2. СУ

  6.Прием на документи (Служебна бележка с оценка от изпитите, Ксерокопие на Свидетелството за основно образование и Заявление) за попълване на незаетите места след третия етап на клсиране:

    -На 04.08.2020 г. и на 05.08.2020 г. от 09 00 ч. до 16 30 ч. в канцеларията на 2. СУ.

    - Изнасяне на резултатите на 05.08.2020 г. в 16 30 ч. на сайта на училището или по телефона.

   7. Записване на класираните ученици по т.6:

   - На 06.08.2020 г. и на 07.08.2020 г. от 09 00 до 16 30 ч. в канцеларията на 2. СУ

 

PDF icon График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г.

Файл График на дейностите за прием на ученици в 8 клас за учебната 2020/2021 г

 

Училища за приемане на заявления на учениците (училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на класиране, както следва:

Училища за приемане на заявления на учениците (училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на класиране, както следва:

 1. Всички училища на територията на област София-град, в които се обучават ученици в VII клас - за учениците от съответното училище;
 2. Училища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град:

         -  ПГ по транспорт-директор: инж. Валя Симеонова;

         -  132. СУ „Ваня Войнова“ - директор Детелина Царвулкова;

         -  137. СУ „Ангел Кънчев“ - директор Владимир Миков;

         -  144. СУ „Народни будители“ - директор Величка Николова;

         -  29. СУ „Кузман Шапкарев“ - директор Маргарита Милева;

         -  ПГ по дизайн - директор Даниела Шошова.

         -  29. СУ „Кузман Шапкарев“ - директор Маргарита Милева, за приемане на заявления за първо и трето класиране на ученици, успешно завършили основно образование в училища от други региони на страната.

     Училищата по определят със заповед реда и отговорните лица за подпомагане на родителите при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране, като достъпът до електронната платформа е с персоналния код на ученика 

 

План-прием за  учебната 2020/ 2021 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Министерски съвет №391/17.07.2017 г. 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е в списъка на иновативните училища в България.

Успех в избора!

От мениджърския и лидерския екип на директора на 2. СУ

* * * * * * * * *

PDF icon Онлайн кандидатстване след 7 клас във 2. СУ.pdf

Файл План-прием и профили на 2. СУ за учебната 2020/2021 г.

PDF icon Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7. клас.pdf

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ:

 • Профил "Обществени науки"
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика
 • Профил “Природни науки” 
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Профил “Обществени науки”

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
история и цивилизация география и икономика философски цикъл

 

 

Балообразуването за профил "Обществени науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Природни науки” 

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
биология и здравно образование химия и опазване на околната среда английски език предприемачество

 

 

 

Балообразуването за профил "Природни науки" е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство, Анимация и организация в туризма

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски/испански език” и "Аниматор в туристическата индустрия" от лицензиран учебен център.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

  Максимален бал за всички профили – 500 точки.

  Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) – 50 точки
  • Много добър (5) – 39 точки
  • Добър (4) – 26 точки
  • Среден (3) – 15 точки

  * * * * * * * * * *

                          ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

    ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

  2020/2021 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10/01.09.2016 Г.

   

  Други приеми

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците