План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План прием за учебната 2017/2018 година

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2017/ 2018 г. във 2. СУ:

 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ
 • Профил “Предприемачески”
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика

     График на дейностите за четвърто класиране прием след VII клас:

 1. Подаване на документи за участие в IV-то класиране – 24.07.2017 г. до 30.08.2017 г.
 2. Обявяване на списъците на приетите ученици – 30.08.2017 г. след 16:00 ч.
 3. Записване на приетите ученици на IV-ти етап – 31.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
 4. Попълване на свободните места – 04.09.2017 г.

Полезна информация за вас

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език математика информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/испански език” от лицензиран учебен център (350 часа – 144 учебни часа и 206 часа практически дейности)

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език испански език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Предприемачески”

Сътрудничество с Junior Achievement.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
предприемачество информационни технологии английски език

 

 

Балообразуването за профил "Предприемачески" е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Максимален бал за всички профили – 500 точки.

Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

 • Отличен (6) – 50 точки
 • Много добър (5) – 39 точки
 • Добър (4) – 26 точки
 • Среден (3) – 15 точки

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Всичко за родителя

Вход в системата за родителя

Очаквайте скоро!