План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК

НА ОСТАВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

18 юни 2018 г. до 12:00 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни 2018 г. в 18:00 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19-20 юни 2018 г. до 12:00 часа  - записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни 2018 г. в 18:00 часа – обявяване на свободните места след трето класиране.

* * * * * * * * *

Уважаеми родители на кандидат-първокласници, 

Към настоящия момент местата в 1. клас за учебната 2018/2019 година са попълнени. 

Процедура по трето класиране няма да има.

Благодарим Ви, че предпочетохте 2. СУ

от Ръководството

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители,  2. СУ обявява свободни места за прием на ученици за учебната 2018/2019 г. по паралелки както следва: Гимназиален етап: девети клас, профил "Чужди езици" с АЕ/НЕ - 2бр.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!