План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2020/2021 година

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Справки за настоящ и постоянен адрес на детето, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от  училището. Не е необходимо родителите  да посещават районните администрации за издаване на документи!

*****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще бъдат приети 5 (пет) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание:

PDF icon Критерии за подбор на ученици в първи клас.pdf

PDF icon Прилежащи адреси на училището определени от районната администрация.pdf

PDF icon График на дейностите за прием на ученици.pdf

PDF icon Стъпки при кандидатстване, класиране и записване.pdf

PDF icon Необходими документи за кандидатстване.pdf

*****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители, това са училищата, които са  граничещи на прилежащия район на 2. СУ:

5. ОУ „Иван Вазов“

66.СУ „Филип Станиславов“

142. ОУ „Веселин Ханчев“

36.СУ „Максим Горки“

34. ОУ „Стою Шишков“

Ако възникне проблем при подаването на заявлението, чрез платформата за прием в 1. клас на 2. СУ,  обадете се на един от телефоните: 02 955 62 52; 02 856 71 79  и ние своевременно ще ви окажем съдействие.

 

Гранични прилежащи райони на училищата за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година

Желаем успех на всички кандидати!

Благодарим Ви!

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ Профил “Природни науки” Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците