План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,

Подаването на Заявление за прием в 1. клас за 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ ще се извършва електронно от 15 април до 15 май 2019 година.

Линкът на електронното заявление ще се намира в сайта на училището в секция „План-прием“ и ще бъде активен на 15 април 2019 година.

На 11 май 2019 г. (събота) – от 9:00 до 16:00 часа, 13 май 2019 г. (понеделник) и 15 май 2019 г. (сряда) – от 8:30 до 18:00 часа във 2. СУ – полагане на подпис върху разпечатаното от училището електронно заявление и получаване на входящ номер. Представяне пред комисията на  копия на необходимите документи, които доказват обстоятелствата посочени в заявлението.

* * * * * * * * * * 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2019/2020 година в 1. клас ще бъдат приети 5 (пет) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание:

  1. Файл Критерии за подбор на ученици в 1. клас.docx
  2. Файл Прилежащи територии 1 клас.docx
  3. PDF icon График на дейностите за прием.pdf
  4. Файл Стъпки при кандидатстване, класиране и записване.docx
  5. PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на първо класиране.pdf
  6. PDF icon График за записване на приетите първокласници на първо класиране.pdf
  7. PDF icon Свободни места за прием в първи клас,обявени на второ класиране .pdf
  8. PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на второ класиране.pdf
  9. PDF icon Свободни места за прием в първи клас, обявени на трето класиране.pdf
  10. PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на трето класиране.pdf

Успех на всички кандидати!

* * * * * * * * * * 

На 20.04.2019 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" ще се състои Ден на отворените врати за прием в първи клас.

Заповядайте!

PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на първо класиране.pdf

PDF icon График за записване на приетите първокласници на първо класиране.pdf

PDF icon Свободни места за прием в първи клас,обявени на второ класиране.pdf

PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на второ класиране.pdf

PDF icon Свободни места за прием в първи клас, обявени на трето класиране.pdf

PDF icon Списък на приетите първокласници за учебната 2019/2020 г. на трето класиране.pdf

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2017/ 2018 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!