План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План - прием за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. 

Във връзка с писмо с Изх. №РУО1- 3742/14.03.2017 г. на РУО − София-град относно приетата Система за прием на ученици в първи клас, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете с границите на прилежащите територии/ улици, квартали, микрорайони, жилищни комплекси, и други/ към 2. СУ, както и с писмо от район "Витоша" относно определяне на обхвата на 2. СУ.

Съгласно Протокол №8/15.03.2017 г. на Педагогическия съвет на 2. СУ "Акад. Ем. Станев" е взето решение за допълнителен критерий за прием на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година, както следва:"Дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация, получава 22 т." Същото се доказва със служебна бележка от работодател с изх. №, мокър печат с подписи и ЕИК на работодателя.

До окончателното попълване на местата за първокласници (14.09.2017 г.) всеки има шанс.

Пожелавам успех на кандидатите и дано всеки бъдещ ученик да намери най-доброто място за своето развитие!

С уважение,
д-р Елеонора Лилова

 

Заявление за кандидатстване за прием в 1. клас за учебната 2017/2018г.

Инструкции за попълване:

Моля, за попълване на заявлението използвайте кирилица.

Уважаема госпожо Лилова,
Желая синът/дъщеря ми

да бъде приет/а в първи клас във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" за учебната 2017/2018г.

Критерий 1.

* Доказва се с удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойниците, издаден от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите.

Критерий 2.

* Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

Критерий 3.

* Доказва се със служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат, подпис и ЕИК на работодателя.

Критерий 4.

* Доказва се с акт за смърт на родителите и с Удостоверение за раждане на детето.

Критерий 5.

* Доказва се с акт за смърт на родителя и с Удостоверение за раждане на детето.

Критерий 6.

* Доказва се с решение на ТЕЛК.

Критерий 7.

* Доказва се с Удостоверение за раждане на децата.

Критерий 8.

* Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Критерий 9.

* Доказва се със служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат, подпис и ЕИК на работодателя.

Само *.jpeg, *.jgp, *.png, *.doc, *.docx и *.pdf формати са разрешени.

Други приеми

Прием след IV-ти клас Чуждоезиково обучение с часове ЗИП/ СИП

График на дейностите по прием след 7. клас    Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Всичко за родителя

Вход в системата за родителя

Очаквайте скоро!