План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, записването на приетите първокласници за учебната 2020/2021 година ще се извърши във 2. СУ при следния график:

- 2 юни /вторник/ 08:30 до 17:00 часа

- 3 юни /сряда/ 14:30 до 17:00 часа

- 4 юни /четвъртък/ 08:30 до 17:00 часа

- 5 юни /петък/ 08:30 до 17:00 часа

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
  2. Копие на акта за раждане на детето.

СПИСЪК

на приетите първокласници

за учебната 2020/2021 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Входящ №

1.група

брат /сестра

 до 12г.

1. група

1/385

0 т.

 

    1/4

0 т.

 

1/12

0 т.

 

1/17

0 т.

 

1/25

0 т.

 

1/28

5 т.

 

1/30

5 т.

 

1/36

0 т.

 

1/37

3 т.

 

1/39

0 т.

 

1/42

0 т.

 

1/49

0 т.

 

1/50

5 т.

 

1/52

0 т.

 

1/56

0 т.

 

1/59

0 т.

 

1/64

0 т.

 

1/66

0 т.

 

1/70

0 т.

 

1/73

0 т.

 

1/94

9 т.

 

1/111

5 т.

 

1/117

0 т.

 

1/125

0 т.

 

1/130

0 т.

 

1/159

0 т.

 

1/168

0 т.

 

1/170

0 т.

 

1/179

0 т.

 

1/204

0 т.

 

1/245

0 т.

 

1/257

0 т.

 

1/278

0 т.

 

1/301

0 т.

 

1/302

0 т.

 

1/322

0 т.

 

1/383

0 т.

 

1/1

 

0 т.

1/2

 

0 т.

1/5

 

0 т.

1/10

 

0 т.

1/11

 

0 т.

1/18

 

0 т.

1/19

 

0 т.

1/20

 

0 т.

1/21

 

5 т.

1/22

 

0 т.

1/23

 

5 т.

1/24

 

0 т.

1/31

 

0 т.

1/32

 

0 т.

1/33

 

0 т.

1/34

 

3 т.

1/38

 

0 т.

1/40

 

0 т.

1/46

 

0 т.

1/54

 

0 т.

1/68

 

0 т.

1/72

 

0 т.

1/76

 

0 т.

1/80

 

0 т.

1/84

 

0 т.

1/91

 

0 т.

1/93

 

0 т.

1/106

 

0 т.

1/109

 

0 т.

1/112

 

0 т.

1/113

 

0 т.

1/115

 

0 т.

1/121

 

5 т.

1/122

 

0 т.

1/123

 

5 т.

1/124

 

0 т.

1/133

 

0 т.

1/138

 

0 т.

1/139

 

0 т.

1/142

 

0 т.

1/143

 

0 т.

1/149

 

0 т.

1/150

 

0 т.

1/154

 

0 т.

1/156

 

0 т.

1/162

 

0 т.

1/165

 

0 т.

1/169

 

0 т.

1/177

 

4 т.

1/182

 

0 т.

1/199

 

0 т.

1/201

 

0 т.

1/205

 

0 т.

1/206

 

10 т.

1/207

 

10 т.

1/208

 

0 т.

1/223

 

0 т.

1/228

 

0 т.

1/231

 

0 т.

1/238

 

0 т.

1/243

 

0 т.

1/250

 

5 т.

1/251

 

5 т.

1/255

 

0 т.

1/261

 

0 т.

1/274

 

0 т.

1/277

 

0 т.

1/284

 

0 т.

1/289

 

0 т.

1/307

 

5 т.

1/313

 

5 т.

1/315

 

0 т.

1/319

 

0 т.

1/320

 

0 т.

1/321

 

0 т.

1/324

 

0 т.

1/335

 

5 т.

1/338

 

0 т.

1/343

 

5 т.

1/354

 

0 т.

1/356

 

0 т.

1/359

 

0 т.

1/364

 

0 т.

1/366

 

0 т.

1/368

 

0 т.

1/370

 

0 т.

1/384

 

0 т.

1/413

 

0 т.

1/417

 

0 т.

 

Директор на 2. СУ:

                                Лилия Торньова

 

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Справки за настоящ и постоянен адрес на детето, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от  училището. Не е необходимо родителите  да посещават районните администрации за издаване на документи!

*****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще бъдат приети 5 (пет) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание:

PDF icon Критерии за подбор на ученици в първи клас.pdf

PDF icon Прилежащи адреси на училището определени от районната администрация.pdf

PDF icon График на дейностите за прием на ученици.pdf

PDF icon Стъпки при кандидатстване, класиране и записване.pdf

PDF icon Необходими документи за кандидатстване.pdf

*****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители, това са училищата, които са  граничещи на прилежащия район на 2. СУ:

5. ОУ „Иван Вазов“

66.СУ „Филип Станиславов“

142. ОУ „Веселин Ханчев“

36.СУ „Максим Горки“

34. ОУ „Стою Шишков“

Ако възникне проблем при подаването на заявлението, чрез платформата за прием в 1. клас на 2. СУ,  обадете се на един от телефоните: 02 955 62 52; 02 856 71 79  и ние своевременно ще ви окажем съдействие.

 

Гранични прилежащи райони на училищата за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година

Желаем успех на всички кандидати!

Благодарим Ви!

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ Профил “Природни науки” Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!