План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2020/2021 година

Подаването на Заявление за прием в 1. клас за 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  ще се извършва електронно от

21 април до 21 май 2020 година.

Линкът на електронното заявление ще се намира в сайта на училището в секция „План-прием“ и ще бъде активен

на 21 април 2020 година.

Ако епидемичната обстановка покрай COVID - 19 се нормализира, заповядайте във 2. СУ на една от следните дати:

 - 16 май 2020 г. (събота) от 9:00 ч. до 16:00 ч.,

 - 19 май 2020 г. (вторник) от 7:30 ч. до 14:00 ч. и

 - 21 май 2020 г. (четвъртък) от 7:30 ч. до 14:00 ч.

За полагане на подпис върху разпечатаното от училището електронно заявление и представяне пред комисията на копия от необходимите документи, които доказват обстоятелствата посочени в заявлението.

Ако поради епидемичната обстановка покрай COVID - 19 се наложи промяна на графика или някаква друга организация по приема, своевременно ще бъдете информирани чрез сайта на 2. СУ.

Следете ежедневно сайта на училището за получаване на актуална информация.

*****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще бъдат приети 5 (пет) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание:

PDF icon Критерии за подбор на ученици в първи клас.pdf

PDF icon Прилежащи адреси на училището определени от районната администрация.pdf

PDF icon График на дейностите за прием на ученици.pdf

PDF icon Стъпки при кандидатстване, класиране и записване.pdf

PDF icon Необходими документи за кандидатстване.pdf

*****************************************************************************************************************************************************************

Благодарим Ви!

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2017/ 2018 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ Профил “Чужди езици” – АЕ/ИЕ Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците за випуск 2018/2019 учебна година

2. клас и 8. клас

Очаквайте от месец септември 2018 г.!