Отпускане на стипендия на името на Георги Минчев

Учим се днес, за да успеем утре
05.03.2021

Уважаеми родители и ученици,

Публикуваме приетите от Столичен общински съвет с решение № 82/24.02.2011 г. Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество.

Стипендията цели да стимулира ученическото авторско песенно (музикално и поетично) творчество в областта на съвременните популярни жанрове.

Съгласно процедурата за присъждане на стипендията, предложенията на кандидатите се внасят в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33, в срок до 30.04.2021 г.

Допълнителна и подробна информация можете да получите в Столична община, Дирекция „Образование“, тел.: 02/9433183 или 02/9433269.

 

Приложения:

Решение № 82/24.02.2011 г. на Столичен общински съвет

Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество