2. СУ обявява вътрешно-училищен конкурс за подбор на екип от педагогически специалисти за участие в проект „Пожелай си най-доброто бъдеще?“ по програма Еразъм+, КД1, сектор „Училищно образование“

Учим се днес, за да успеем утре
03.07.2020

Кандидатите за участие в проекта  е необходимо в срок от 10 работни дни от публикуване на обявата да изпратят на електронната поща на училището следните документи:

1.      Мотивационно писмо

2.      Документ за владеене на английски език – ниво В1 и по-високо, според европейската езикова рамка

3.      Документи, сертификати, презентации и други доказателства по т.1,2,3,5,6 и 7 се представят в електронна папка по електронната поща на училището или на хартиен носител в канцеларията на училището.

                             

Конкурсът ще се проведе в два етапа – класиране на кандидатите по-документи и събеседване със селекционната комисия.

 

Критерии за селекция:

  1. Участие на кандидата в разработването на проектната идея с насоченост към кариерното ориентиране и консултиране на учениците,  свързана  с реализирането на проект „Пожелай си най-доброто бъдеще?“ по програма Еразъм+, КД1  – 20 т.
  2. Учители по английски език, с доказан опит в преподаването на  бизнес английски език  в гимназиален етап и/или на  целевата група от прогимназиален и начален  етап, съобразно възрастовите потребности на учениците  – 10 т.
  3. Учители и педагогически специалисти, с доказан опит в кариерното ориентиране и консултиране, в извличането и обобщаването на данни за пазара на труда, работа с рейтингови системи, с умения за анализ и проследяване на динамиката в света на професиите и уменията на 21 век, активности в сферата на гражданското образование, социалната проблематика и други – 20 т.
  4. Представяне на документи за ползване на английски език В1 или по-високо европейската езикова рамка – 15 т.
  5. Деклариране на готовност за активно споделяне на наученото с колегията, посредством работилници, презентации, открити практики, вътрешни обучения, семинари и други – 5 т.
  6. Доказано успешно  участие в разработване и отчитане  по Европейски програми и проекти от предходни програмни периоди – 10 т.
  7.  Реализирани дейности от страна на кандидата в предходните години, насочена към устойчивост и публичност на проектните дейности - споделяне и разпространение на добри образователни практики чрез участие във вътрешно-квалификационна дейност, открити уроци, демонстрации на иновативни методи за преподаване, създаване на учебни материали и споделяне с професионалната общност, публикации и др. – 20 т.

 

 

 

Още новини

снимка за новина - Свободно място за прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 г.

Свободно място за прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 г.

            Уважаеми родители, уведомяваме Ви че за за учебната 2020/2021 година  има 1 /едно/ свободно място за 1. клас. Срокът за подаване на заявление е до 31 юли 2020 г. на имейл:  parviklas2su@abv.bg            На 3 август ще се извърши...
снимка за новина - Прием на ученици за учебната 2020/2021 година в начален и прогимназиален етап

Прием на ученици за учебната 2020/2021 година в начален и прогимназиален етап

Нови ученици се приемат само при наличие на свободни места по утвърдения училищен план-прием. На този етап НЯМА свободни места за прием на нови ученици от 1. до 6. клас. ИМА 6 свободни места за прием на ученици в 7.клас. За всяко свободно място...

Събития

Предстоящи мероприятия и състезания на 2 СУ.

11
February

Уважаеми родители и ученици,

На 11.02.2017 г. по традиция в сградата на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България, с начален...

Ски училището, което е предвидено за 7.01.2017 г. ще се проведе на следните дати:

На 11.01.2017 г. тръгват учениците от класовете с класни ръководители: г-жа Орхидея Делиева, г-жа Ана Георгиева, г-жа Елка Миткова, г-жа Катя Методиева, г-жа...

19
December

От 19.12.2016г. до 23.12.2016г. в централното фоайе на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” се провежда традиционния за училището Коледен благотворителен базар. Всичко, което се предлага (картички, сладки, сурвачки и др.) е изработено с много старание и...