Споделяне на добри практики

Учим се днес, за да успеем утре
16.11.2018

На 06.11.2018 г. в конферентната зала на 2. СУ се проведе семинар за споделяне на образователни практики от проведени мобилности по проект „Лидери в Европа-иновации в час“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-BG01-KA101-047280. В ролята на фасилитатори бяха г-жа Илияна Илиева, г-жа Радослава Бочева и г-жа Ваня Гунова. Те презентираха и споделиха с аудиторията наблюдаваните от тях образователни системи в Швеция и Финландия. Участниците в мобилността в Швеция споделиха, че са впечатлени от високото качество на преподаване и учене, приемане и разбиране на различията, добрите отношения и толерантност, както и мрежата от подкрепящи механизми в страната. Участниците в мобилността във Финландия споделиха, че са впечатлени от спокойната, близка до домашната, атмосфера, която е създадена в училищата, високото технологично подпомагане с електронни ресурси, комбиниране на традиционни с иновативни практики, гъвкавост при организацията на учебния процес и насоченост на всички дейности към потребностите на децата.

Споделената информация предизвика интересна дискусия относно образованието "тук" и "там". Конкретизираха се задачи, насърчаващи по-добрата организация в учебните часове.

Още новини

снимка за новина - 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

           С усещане за наближаващия празник - 24 май - и с чувство за фантазия, красота и единение учениците от 5.А , 5.Б и 5. В клас и техният преподавател Даниела Атанасова посвещават своето творчество, математически знания и умения на всички,...
снимка за новина - 24 май е Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24 май е Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

              Ние, екипът на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“, решихме, че можем да отбележим празника, като представим дарбата на нашите ученици, с инициативата „Моят талант“. Всички ученици, които участваха, ще получат сертификат за „Талант на 2....

Събития

Предстоящи мероприятия и състезания на 2 СУ.

11
February

Уважаеми родители и ученици,

На 11.02.2017 г. по традиция в сградата на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България, с начален...

Ски училището, което е предвидено за 7.01.2017 г. ще се проведе на следните дати:

На 11.01.2017 г. тръгват учениците от класовете с класни ръководители: г-жа Орхидея Делиева, г-жа Ана Георгиева, г-жа Елка Миткова, г-жа Катя Методиева, г-жа...

19
December

От 19.12.2016г. до 23.12.2016г. в централното фоайе на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” се провежда традиционния за училището Коледен благотворителен базар. Всичко, което се предлага (картички, сладки, сурвачки и др.) е изработено с много старание и...