Национален конкурс и Национално състезание, организирани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов

Учим се днес, за да успеем утре
23.02.2021

Уважаеми родители и ученици,

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов организира, както следва:

Национален конкурс за ученическо есе на тема „Как виждам развитието на туризма след COVID-19?“. На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/kak-vizhdam-razvitieto-na-turizma-sled-covid-19-natsionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese-10735 е публикувана подробна информация.

Национално състезание за зрелостници „Финанси 2021“. На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-sastezanie-za-zrelostnitsi-finansi-2021 е публикувана подробна информация.