График за консултации на педагогически съветник, психолог

Учим се днес, за да успеем утре

Мая Булванска - педагогически съветник, отговаря за учениците от начален и прогимназиален етап

Понеделник

08:10ч. - 11:10ч.

Вторник

08:10ч. - 10:11ч.

13:00ч. - 14:00ч.

Сряда

09:00ч.- 10:00ч.

11:00ч. - 13:00ч.

Четвъртък

09:00ч. - 12:00ч.

Петък

09:00ч. - 12:00ч.

Дафина Лазарова - педагогически съветник, отговаря за учениците от начален и гимназиален етап

Понеделник

12:30ч. - 18:30ч.

Вторник

12:30ч. - 18:30ч.

Сряда

12:30ч. - 18:30ч.

Четвъртък

12:30ч. - 18:30ч.

Петък

12:30ч. - 18:30ч.

Станислав Пандин - психолог

Вторник 

07:30ч. - 12:30ч.

Четвъртък

07:30ч. - 12:30ч.