Тържествено връчване на дипломите на випуск 2014 на 2. СОУ

Учим се днес, за да успеем утре